Thulekoda

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) investeeringute  taotlusvoorus otsustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetada Kuressaare kogupere ja elamuskeskust Hõbevalge (Thule koda), mis avatakse 2019 aasta kevadel. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust kaasrahastavad Euroopa Regionaalarengufond ja Euroopa Liit ja koordineerib rahandusministeerium.

Projekti kogumaksumus on 2 366 120,00 (kaks miljonit kolmsada kuuskümmend kuus tuhat ükssada kakskümmend) eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 354 918,00 (kolmsada viiskümmend neli tuhat üheksasada kaheksateist) eurot ja toetus on maksimaalselt 2 011 202,00 (kaks miljonit üksteist tuhat kakssada kaks) eurot

Ehitusaegset galeriid näed SIIT

Pytheas

Saaremaa käsitlus Ultima Thulena on külastuskeskuse raamtekstiks ja Pythease reis maailma äärele kui keskne kujund ja keskuse sümbol.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pytheas

 

Visioon

Alternatiivajalookeskuse ja selle väljapanekute eesmärgiks on esitleda pisut (enese)iroonilises võtmes Saaremaa erakordsust nii Euroopa, maailma kui terve universumi ajaloolises ja kultuurilises kontekstis. Keskus pakub meelelahutuslikku sissevaadet saarlase maailmapilti, tema paigavaimu ja mütoloogilisse maailma. Keskus rõhutatult ei pretendeeri ajaloolisele tõele (kuigi väljapanekud on selliselt näiliselt vormistatud), vaid vastupidi – keskuse motoks jääb „Ära usu kõike, mida sulle näidatakse!“.

Projekti eesmärgiks on rajada Kuressaare kesklinna Saaremaa saamis ja ajalugu kaasaegselt ning elamuslikult tutvustav aastaringne kogupere ja elamuskeskus. Kasutades arendusideena Saaremaa kui müütilise Ultima Thule ideekontseptsiooni, pakub keskus meelelahutuslikku ja põnevat tegevust, väljapanekuid ja interaktiivset osaluselamust (teeisekino, 360 filmid jm) eri vanuses lastele ja nende vanematele. Keskus täiendab külastusvõimalusi sihtkohas, ühtlasi saavutatakse sellega hooaja pikendamine.
Lisaks rajatakse keskusesse kinosaal vähemalt 170 kohaga
Planeeritav avamise aeg: kevad-suvi 2019